Клінічна депресія пов’язана з серцево-судинними факторами ризику і низькими показниками омега-3

(Томас С. Баґай, доктор медичних наук; Ґабріелла Варалло-Бедаріда, доктор медичних наук; Крістоф Борн, доктор медичних наук; Сибілла Гафнер, доктор медичних наук; Корнеліус Шюле, доктор медичних наук; Даніела Езер, доктор медичних наук; Райнер Рупрехт, доктор медичних наук; Бриґітта Бонді, доктор медичних наук; Клеменс фон Шакі, доктор медичних наук)

Мета: Серцево-судинні захворювання (ССЗ) і клінічна депресія (КД) широко поширені в усьому світі та мають високий показник супутніх патологій. Омега-3 жирні кислоти було запропоновано в якості модуляторів захворювання і для ССЗ, і для КД. Таким чином, ми досліджували, чи показники поліненасичених жирних кислот і омега-3 можуть представляти маркери для оцінки серцево-судинного ризику у соматично здорових пацієнтів, які страждають на КД.

Методика: Ми проводили дослідження випадок-контроль упродовж періоду з липня 2004 року по грудень 2007 із залученням 166 дорослих (86 стаціонарних хворих із КД, але без ССЗ із Кафедри психіатрії та психотерапії і 80 здорових осіб відповідного віку та статі у контрольній групі з амбулаторної клініки Кафедри профілактичної кардіології Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, Німеччина). Інформація, зібрана на початку дослідження, включала діагноз КД за критеріями Посібника з діагностики та статистики психічних розладів, 4 видання, параметри депресії, загальні серцево-судинні фактори ризику та показники жирних кислот і інтерлейкіну-6. Склад жирних кислот аналізували за методикою HS-індекс омега-3. Під час дослідження пацієнти не отримували добавок із омега-3 жирними кислотами. Основними критеріями включення були діагноз КД за критеріями Посібника з діагностики та статистики психічних розладів (ПДСПР-4), 4 видання, та 17-пунктною шкалою оцінювання депресії Гамільтона (HDRS-17) з кількістю балів щонайменше 17. Реакцію на лікування та ремісію визначали за HDRS-17.

Результати: Деякі загальні фактори ризику, такі як високий рівень тригліцеридів (в середньому 152 мг дл проти 100 мг/дл; Р<.001) і глюкози натще (в середньому 96 мг/дл проти 87 мг/дл; Р=.005), а також більша окружність талії (в середньому 97 см проти 87 см; Р=.019) та більший індекс маси тіла (у розрахунку на кг/м2; в середньому 26 проти 24; Р=.011) були більш поширені серед пацієнтів з КД порівняно з контрольною групою. Показники омега-3 (в середньому 3,9% проти 5,1%; Р<.001) й окремих омега-3 жирних кислот були значно нижчими у пацієнтів з КД. Індекс омега-3 <4% було пов’язано з високими концентраціями прозапального цитокіну інтерлейкіну-6 (χ2=7.8, Р=.02).

Висновки: Загальні серцево-судинні фактори ризику, індекс омега-3 та рівень інтерлейкіну-6 вказують на підвищений ступінь серцево-судинних ризиків у пацієнтів зі КД, що наразі не мають ССЗ. Наші результати підтверджують слушність застосування стратегій для зниження серцево-судинної ризиків у пацієнтів з КД, які ще не мають ССЗ, зосереджуючись на загальних факторах ризику й індексі омега-3.

Більше про дослідження

Клінічну депресію визнано одним із вагомих факторів ризику для серцево-судинних захворювань (ССЗ) і смертності після інфаркту міокарда1,2, незалежних від традиційних факторів ризику3. Було висунуто припущення про двосторонній взаємозв’язок між серцево-судинною системою та зміненими станами настрою, пов’язаний із запальним процесом4. Крім того загальні серцево-судинні фактори ризику переважали серед пацієнтів із КД, що підтверджує зв’язок між депресією та ССЗ5. Споживання омега-3 жирних кислот, а саме ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) та докозагексаєнової кислоти (ДГК), було обернено пропорційне до частоти серцево-судинних розладів, таких як атеросклероз або аритмія6 та частоти захворюваності на КД7-12. Оскільки EПК і ДГК впливають на плинність мембрани, формування цитокінів і нейротрансмісію, вони можуть відігравати певну роль у патофізіології КД13. Крім того ЕПК і ДГК потрібні для розвитку головного мозку людини14 і можуть позначитися на процесі старіння клітин, пригальмовуючи зношування теломера15 в цілому.

Масштабні інтервенційні дослідження серед пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями засвідчили зниження кількості серйозних клінічних явищ із використанням ЕПК і ДГК16-18, однак нещодавно також було опубліковано дослідження, що не виявило суттєвих позитивних ефектів19. Деякі, хоч і не всі, інтервенційні дослідження показали поліпшення КД після збільшення споживання омега-3 жирних кислот7. Натомість антидепресанти20, або поєднання психотерапії та селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС)21, суттєво не зменшили ризику серцево-судинних захворювань. Попри те, що перше дослідження було розроблено та втілено, щоб показати тільки ефект лікування антидепресантами, результати обох робіт вказують на необхідність вивчення нових стратегій інтервенції в масштабніших дослідженнях.

Індекс омега-322-25 вказує на рівень ЕПК і ДГК у людини. Індекс омега-3 визначається в еритроцитах за допомогою стандартизованих і відтворюваних аналізів25. Оскільки індекс омега-3 обернено пропорційний до негативних серцево-судинних явищ, зокрема до раптової смертності через серцеві стани22,24,25, було висунуто припущення, що його можна вважати фактором ризику розвитку серцево-судинних явищ22-25. Схильність до КД й інших негативних нейро-розвиткових26-28 і психоневрологічних10 наслідків було пов’язано з низькими рівнями EПК і ДГК. Те, чи вказує низький індекс омега-3 на ризик КД, ще належить вивчити.
У цьому дослідженні, ми вивчали, чи відрізняються серцево-судинні ризики й індекс омега-3 у пацієнтів з КД, але без ССЗ та відповідних здорових осіб із контрольної групи. За допомогою додаткового дослідного аналізу ми досліджували зв’язок між прозапальним цитокіном інтерлейкін-6 й індексом омега-3.

ОБГОВОРЕННЯ
У цьому дослідженні ми виявили ознаки підвищеного метаболічного ризику та нижчий індекс омега-3 у пацієнтів із КД, в яких ще немає серцево-судинних захворювань, порівняно зі здоровими особами з контрольної групи. Наявні метаболічні дані можуть бути наслідком нездорового способу життя (гіперкалорійного харчування, низького рівня активності), а отже відповідають даним про пов’язаність такого стилю життя з депресивними симптомами36, однак обмеженням цього дослідження є брак оцінки точних даних про харчування та щоденну активність. Показники куріння близько 39% у пацієнтів і 18% у здорових піддослідних у нашому дослідженні відхиляються від середніх показників досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я за період з 2002 по 200637,38, згідно з якими рівень куріння в Німеччині 27,4%, а в Європейському регіоні – 28,6%. Отож було підтверджено нездоровий спосіб життя у наших пацієнтів, і, крім того, здоровіший, ніж в
середньому, стиль життя в наших здорових учасників дослідження, принаймні щодо куріння, а також, можливо, факторів, пов’язаних із харчуванням.

Тому ми припускаємо, що наша вибірка може бути репрезентативною для пацієнтів із депресією та здорових, освічених учасників дослідження в межах населення Західної Європи. Однак місцеві відхилення можуть призводити до відносно нездорового харчування, скажімо, на півдні Баварії порівняно з північчю Німеччини й іншими північними країнами Європи рівень споживання риби нижчий, і як наслідок нижче споживання омега-3 жирних кислот.

Раніше низький індекс омега-3 (<4%) пропонували вважати фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема раптової смертності через серцеві причини, тоді як ризик серцево-судинних захворювань, як вважають, мінімальний при рівні між 8% і 11%22,39.

Отже підвищений ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів із КД може бути пов’язано з низьким індексом омега-3. З цими висновками узгоджується й те, що у пацієнтів із КД було виявлено низький рівень ДГК, зокрема в тих, що страждають від гострих ССЗ40-44. Рівень індексу омега-3 залежить від низки чинників, серед яких і споживання ненасичених жирних кислот39. Таким чином у нашому дослідженні саме відмінності в харчуванні між пацієнтами з КД і учасниками контрольної групи можуть бути однією з причин суттєвої різниці індексу омега-3 у 2 вибірках.

Підвищення індексу омега-3 до рівня від 8% до 11% може бути ефективним підходом до зниження ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів із КД. Цей підхід підтверджують і результати масштабних інтервенційних досліджень серед пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями16, але його ще слід перевірити в окремому досліджені з КД. На пацієнтів із ССЗ, що страждали від депресії, прийом ЕПК і ДГК не здійснював жодного позитивного ефекту а психіатричному плані19. До нашого дослідження не залучалися пацієнти з КД із вираженими ССЗ, крім того – це не інтервенційне дослідження. Тому наше дослідження може надати докази корисності індексу омега-3 тільки в якості біологічного маркера ризику серцево-судинних захворювань в КД і, можливо, також КД. Попередні інтервенційні дослідження не залучали учасників на основі їхнього індексу омега-3 і не виявляли спільних ефектів ЕПК і ДГК7. Орієнтація на пацієнтів з КД із низьким індексом омега-3 може бути перспективним підходом для майбутніх інтервенційних досліджень із EПК і ДГК, але ці гіпотетичні сприятливі ефекти ще треба підтвердити в подальших клінічних випробуваннях. Наразі у декількох рандомізованих контрольованих випробуваннях45-50 було продемонструвано перевагу поєднання EПК або комбінації EПК/ДГК з антидепресантами в лікуванні однополярної45-48 або біполярної49,50 депресії, натомість ефект від монотерапії EПК/ДГК був не вищим, ніж від плацебо51. Крім того було опубліковано нейтральні дослідження, в яких омега-3 жирні кислоті використовували для посилення ефекту антидепресантаів52, психотерапії53 або для профілактики рецидивів54. Однією з причин нейтральних результатів може бути швидке та стале поліпшення настрою, пов’язане з ефективністю додаткового лікування антидепресантами52,53. Однак декілька оглядів і проведених мета-аналізів підтвердили ефективність омега-3 жирних кислот при лікуванні депресії7,43,55, але потребують подальшого дослідження через значні розбіжності між опублікованими дослідженнями55-57.
Наші дані не охоплюють питання, які саме омега-3 жирні кислоти (EПК, ДГК чи їх комбінації) і в яких дозах слід використовувати в таких дослідженнях.

Індекс омега-3 був нижчим у пацієнтів з КД, ніж у контрольній групі. Раніше було виявлено, що і знижене споживання омега-3 жирних кислот58, і низький рівень омега-3 жирних кислот10,41-44 пов’язані з депресивними розладами. Хронічний емоційний стрес, як видається, пришвидшує розпад довголанцюжкових поліненасичених жирних кислот58. Крім
того часте зловживання нікотином у нашій групі пацієнтів також може бути причиною заниженого індексу омега-3, оскільки було виявлено, що рівні омега-3 жирних кислот у курців нижчі, ніж у некурців
Наші дані описової, а отже не встановлюють, що саме є причиною низького індексу омега-3 – недостатнє споживання, пришвидшений розпад чи інші впливи. Це питання варто розглянути в подальших дослідженнях. Проте наші дані показують, що низький індекс омега-3 також може бути індикатором ризику для КД. Після успішного лікування антидепресантами без добавок омега-3 жирних кислот рівні жирних кислот залишилися незмінними. Зважаючи на період напіврозпаду циркулюючих червоних кров’яних тілець, середній інтервал лікування до клінічної реакції було досягнуто, мабуть, занадто швидко, щоб суттєво позначитися на концентрації омега-3 жирних кислот. Ці висновки відповідають результатам інтервенційних досліджень, які не змогли виявити впливу лікування антидепресантами, як-от СІЗЗС або поєднання СІЗЗС з психотерапією, на серцево-судинні ризики20,21. Рівні прозапального інтерлейкіну-6 перебували у зворотній залежності від індексу омега-3. Це відкриття також підтверджує високий ризик ССЗ і раптової смерті через серцеві причини у хворих із КД61 разом з високою запальною активністю в КД2, що підтверджує потенційні протизапальні властивості EПК і ДГК.

На закінчення: у пацієнтів із КД ми виявили більш виражені загальні фактори ризику, нижчі пропорції поліненасичених жирних кислот, менший індекс омега-3 порівняно з контрольною групою, що принаймні частково пояснює підвищений ризик серцево-судинних захворювань серед пацієнтів з КД. Тому ми пропонуємо новий підхід для інтервенційних досліджень за використанням омега-3 жирних кислот або харчування збагаченого омега-3 жирними кислотами, з метою попереднього зменшення ризику серцево-судинних захворювань серед пацієнтів із КД і посилення ефективності лікування проти депресії, крім того ми пропонуємо вживати заходів до зміни способу життя. Крім того, низький індекс омега-3 (<4%), також може бути фактором ризику або принципово новим біологічним маркером ризику КД.