Склад жирних кислот в плазмі ліпідів в гренландських ескімосів

(Jørn Dyerberg, Hans O. Bang and Niels Hjorne)

Було проведено газо-рідинну хроматографію з метою вивчення складу етерифікованих жирних кислот в плазмі ліпідів 130 гренландських ескімосів, порівняно з відповідними показниками 32 гренландських ескімосів, що мешкають у Данії, та 31 білошкірого данця із Данії. У той час як результати ескімосів, що живуть у Данії, суттєво не відрізняються від результатів інших осіб, які мешкають у Данії, і від даних, які виявили в інших дослідженнях західних спільнот, ситуація з гренландськими ескімосами була зовсім іншою. У них було виявлено значно вищі частки пальмітинової, пальмітолеїнової та тімнодоновой кислот, натомість концентрація лінолевої кислоти у них помітно нижча. Загальна концентрація поліненасичених жирних кислот у гренландських ескімосів була нижчою, ніж в інших групах. Ці дані розглядаються в світлі загальноприйнятої думки про благотворний вплив багатого на поліненасичені жирні кислоти харчування на рівень ліпідів плазми і на поширеність коронарного атеросклерозу. Попереднє дослідження показало, що рівень ліпідів і ліпопротеїнів в плазмі ескімосів Гренландії помітно нижчий, ніж у мешканців західних країн, а коронарний атеросклероз, як видається, набагато менш поширений серед гренландських ескімосів, ніж серед жителів промислово розвинених країн, отож ці спостереження складно було пов’язати з результатами цього дослідження. Якщо особливості харчування – це основна причина відмінностей у концентрації ліпідів у плазмі, то результати цього дослідження, натомість, вказують радше на якісні, ніж на кількісні відмінності в складі жирних кислот у їжі.